slovensky
english


Výsledky skúšky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upGEAJ, GENJ, BIGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

V prílohe nájdete výsledky zo skúšky. Opravné písomky z cvičení sa budú písať štvrtok 12.1.2017 o 10.00. v miestnosti B1 540

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
05.01.2017
#1911

Prílohy k oznamu

RGS 3 test 21.12.2016.docx [.docx] 10.24 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015