slovensky
english


Výsledky písomky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. ročník a vzťahuje sa k predmetu Všeobecná geografia.

Výsledky písomky z 9.1.2017

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
10.01.2017
#1912

Prílohy k oznamu

Všeobecná geografia písomka výsledky 9.1..xlsx [.xlsx] 19 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015