slovensky
english


Výsledky testov

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upGEAJ,GENJ,BIGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
11.01.2017
#1913

Prílohy k oznamu

3upGEAJ+GENJ+BIGEzima2016-17.xls [.xls] 58.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015