slovensky
english


Uzavretie známok

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upGEAJ, GENJ, BIGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

Do dnešného dňa neodovzdali referáty a prezentácie: Kočišová, Kukučka, Živická, Danková, Ivančíková, Kozlíková, Némethová, Orgoníková, Vavrincová.
Iba prezentácie neodovzdali Farská, Hlistová, Jozefková, Laštíková.
Bez spomínaných dokumentov známku z predmetu nomôžem uzavrieť.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
09.02.2017
#1914

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015