slovensky
english


Geografia Slovenska (cvičenia) ZRR1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2ZRR a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

V prílohe pod dohodnutým heslom si nájdete záverečné hodnotenie

Mgr. Rastislav Cákoci
11.05.2017
#1916

Prílohy k oznamu

Profily [.zip] 8.14 kB 
Inštrukcie [.pdf] 430.32 kB 
Záverečné hodnotenie [.pdf] 103.4 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015