slovensky
english


Geografia Slovenska (cvičenia) ZDS1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2 ZDS a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

v prílohe pod dohodnutým heslom si nájdete záverečné hodnotenie

Mgr. Rastislav Cákoci
11.05.2017
#1920

Prílohy k oznamu

Profily [.zip] 6.92 kB 
Záverečné hodnotenie [.pdf] 101.27 kB 
Propozície k cvičeniam [.pdf] 430.29 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015