slovensky
english


RGS Európa zápočty

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR sk.2 a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

pod dohodnutým heslom si nájdete hodnotenie z cvičenia

Mgr. Rastislav Cákoci
19.04.2017
#1924

Prílohy k oznamu

Priebežné hodnotenie [.pdf] 99.64 kB 
© 2011 - 2015