slovensky
english


info k predmetu \"Foto, audio a video dokumentácia v geografii\"

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR a vzťahuje sa k predmetu Foto, audio a video dokumentácia v geografii .

Milí študenti,

pre tých z vás, ktorí si zapísali predmet \"Foto, audio a video dokumentácia v geografii\", je tu niekoľko základných informácií.

Predmet bude realizovaný blokovo. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 8.3.2017 o 16:30 v miestnosti CH1-1.
Pre absolvovanie predmetu je potrebná účasť na prvej prednáške a prezentácia posteru, ktorý bude zachytávať vaše dokumentačné zručnosti z terénneho zisťovania.
Prezentácia a hodnotenie posterov prebehne dňa 4.4.2017 v čase 18?20:00 v priestoroch katedry Regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.
Ak máte fotoaparát (zrkadlovku, kompakt, analóg), prineste si ho so sebou na prednášku. Vystačíte si však aj s lepším fotoaparátom na mobilnom telefóne.

Teším sa na spoločné stretnutie!

Mgr. Martin Šveda, PhD.
mato.sveda@gmail.com
Prírodoveceká fakulta UK - B1-541

Mgr. Martin Šveda, PhD.
27.02.2017
#1928

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015