slovensky
english


Hodnotenie 1. testovania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZEkP, GLVK a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

Milí študenti,

v prílohe nájdete výsledky 1. testovania v rámci zápočtu z cvičení z predmetu Geografia Slovenska (1). Súbor je chránený štandardným heslom.

Prajem príjemný zvyšok dňa.

Mgr. Michal Hladký
07.03.2017
#1931

Prílohy k oznamu

hodnotenie_FG_SR.xls [.xls] 31.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015