slovensky
english


Expedícia TAMAZAMBO 2017 (ešte 2 voľné miesta)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V rámci expedície TAMAZAMBO sú k dispozícii ešte miesta pre 2 účastníkov. Podrobnosti sú v priloženom súbore.
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
27.04.2017
#1935

Prílohy k oznamu

TAMAZAMBO 2017 jún PONUKA 4 miesta.pdf [.pdf] 4.3 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015