slovensky
english


Výsledky 1. celoročníkového testovania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZEkP, GLVK a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

Milí študenti,

v prílohe nájdete výsledky 1. zápočtovej písomky (ročníkového testovania) v rámci zápočtu z cvičení z predmetu Geografia Slovenska (1). Súbor je chránený štandardným heslom.

Prajem príjemný zvyšok dňa.

Mgr. Michal Hladký
23.03.2017
#1937

Prílohy k oznamu

hodnotenie_FG_SR.xls [.xls] 34.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015