slovensky
english


Cvičenia (hodnotenie)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZEkP, GLVK a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

V prílohe si pod dohodnutým heslom nájdete priebežné hodnotenie cvičení z predmetu Geografia Slovenska (1).

Mgr. Michal Hladký
25.04.2017
#1945

Prílohy k oznamu

Geografia SR (1): priebežné hodnotenie [.xls] 36.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015