slovensky
english


Termíny skúšok z predmetu Geografia Slovenska I

Milí (opakujúci) študenti,
termíny skúšok z predmetu Geografia Slovenska I (Fyzická Geografia Slovenska) sú nasledujúce:
01.06.2017, o 13:00 h, miestnosť B1-301;
08.06.2017, o 13:00 h, miestnosť B1-301;
19.06.2017, o 13:00 h, miestnosť B1-301 (1. opravný termín);
30.06.2017, o 09:00 h, miestnosť B1-301 (2. opravný termín).

doc. RNDr. František Križan, PhD.
29.05.2017
#1965

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015