slovensky
english


RGS2 Podmienky a harmonogram cvičení

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu TvGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

V prílohe pod dohodnutým heslom nájdete potrebné informácie. Ostané podklady na google.docs

Mgr. Rastislav Cákoci
29.09.2017
#1980

Prílohy k oznamu

RGS2 cvičenie - výsledky [.pdf] 134.29 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015