slovensky
english


Zahraničná exkurzia Severovýchodné Taliansko 2018

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Zahraničná exkurzia.

V priloženom súbore nájdete informácie o kombinovanej tradičnej exkurzii a cykloexkurzii Severovýchodné Taliansko 2018. Odbornú garanciu nad exkurziou zaručujú Dr. Danielová, Dr. Zubriczký a Mgr. Cákoci

Mgr. Rastislav Cákoci
01.10.2017
#1981

Prílohy k oznamu

Taliansko 2018 [.pdf] 515.44 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015