slovensky
english


Kaukaz 2018

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

Ponuka zahraničnej exkurzie Kaukaz 2018
Registrácia do 31.10.2017 max 20 účastníkov

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
02.10.2017
#1982

Prílohy k oznamu

Kaukaz 2018.pdf [.pdf] 521.48 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015