slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska - Cvičenie podklady

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu pedagógovia a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska.

pod dohodnutým heslom si nájdete podklady pre cvičenie

Mgr. Rastislav Cákoci
06.10.2017
#1985

Prílohy k oznamu

Podmienky [.pdf] 119.1 kB 
Harmonogram a hodnotenie streda [.pdf] 93.08 kB 
Harmonogram a hodnotenie štvrtok [.pdf] 93.31 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015