slovensky
english


Podklady na zadanie z urbánnej geografie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR a vzťahuje sa k predmetu Urbánna geografia.

Podklady na zadanie z urbánnej geografie

Mgr. Martin Šveda, PhD.
18.10.2017
#1987

Prílohy k oznamu

urbanna_geografia_zadanie.zip [.zip] 66.13 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015