slovensky
english


2. testovanie z predmetu Regionálna geografia Slovenska II

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Geografia Slovenska.

Milí študenti,
2. testovanie z predmetu Regionálna geografia Slovenska II sa uskutoční dňa 7.12.2017 o 09:00: h v miestnosti B1-305. Testovanie bude prebiehať z nasledujúcich tematických celkov: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné a odpadové hospodárstvo, priemysel, doprava (cestná, železničná a letecká).
Zároveň oznamujeme, že opravné testovanie (z 1. alebo 2. testovania) sa uskutoční dňa 21.12.2017 o 09:00: h v miestnosti B1-305.

Fero Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
30.11.2017
#1988

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015