slovensky
english


GEOGRAFIA NA (V)ZOSTUPE?

Blíži sa 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazd Českej geografickej společnosti

17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS

Viac informácií tu

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
08.02.2018
#1994

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015