slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie cvičení z RGS1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upBIGE, upGEAJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe nájdete podmienky spolu so študijnými materiálmi.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
21.02.2018
#2002

Prílohy k oznamu

podmienky+študijné materiály [.rar] 5.87 MB 
© 2011 - 2015