slovensky
english


Podmienky pre absolvovanie cvičení

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upBIGE, GEAJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

V prílohe nájdete podmienky pre absolvovanie cvičení, ostatné informácie sú v zdieľanom dokumente

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
21.02.2018
#2004

Prílohy k oznamu

Podmienky [.xls] 66.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015