slovensky
english


RGS Európa GRR skupina A

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR3 skupina A a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

v prílohe pod dohodnutým heslom si nájdete potrebné podklady

Mgr. Rastislav Cákoci
22.02.2018
#2006

Prílohy k oznamu

Otázky ku skúške [.pdf] 162.67 kB 
RGS Európa GRR záverečné hodnotenie [.pdf] 103.86 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015