slovensky
english


RGS1 propedeutika

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu TvGe MaGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

v prilohe pod dohodnutým heslom si nájdete potrebné materiály

Mgr. Rastislav Cákoci
22.02.2018
#2007

Prílohy k oznamu

Záverečné hodnotenie [.pdf] 110.8 kB 
RGS1 Podklady [.pdf] 197.67 kB 
RGS1 Harmonogram a podmienky [.xlsx] 218 kB 
© 2011 - 2015