slovensky
english


Behaviorálna geografia

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Behaviorálna geografia.

Milí študenti,
predmet Behaviorálna geografia bude nasadený do rozvrhu podľa dohody s vyučujúcim: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (vladimir.ira@savba.sk).

doc. RNDr. František Križan, PhD.
22.02.2018
#2008

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015