slovensky
english


Priebežné výsledky z cvičení

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upBIGE, upGEAJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V prílohe sú uvedené priebežné výsledky z cvičení a zadania referátov.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
04.04.2018
#2014

Prílohy k oznamu

Priebežné výsledky [.rar] 11.25 kB 
© 2011 - 2015