slovensky
english


Regionálna geografia krajín strednej Európy - výsledky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2mZ-RG.

V priloženom súbore si nájdete výsledky z testu z Rakúska.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
16.04.2018
#2017

Prílohy k oznamu

rakusko17-18vysledky.xls [.xls] 38 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015