slovensky
english


RGS Európa - Systém a otázky ku skúške

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Otázky v Bloku č.3 sú mierne odlišné pre obidve skupiny v závislosti zadaných tém na cvičení. V tomto odkaze sú otázky platné pre skupinu dr. Danielovej. Otázky pre skupinu A sú zverejnené na obvyklom mieste pri hodnotení cvičenia, zašifrované dohodnutým heslom.

Mgr. Rastislav Cákoci
19.04.2018
#2021

Prílohy k oznamu

Otázky ku skúške [.pdf] 95.56 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015