slovensky
english


Trvalo udržateľný rozvoj - otázky ku skúške

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia.

Termíny skúšok sú vypísané v systéme AIS. Študenti budú skúšaní ústne z dvoch otázok, ktoré si vylosujú zo zoznamu. Zoznam otázok nájdete v prílohe.

Mgr. Rastislav Cákoci
09.05.2018
#2025

Prílohy k oznamu

Otázky ku skúške [.pdf] 48.06 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015