slovensky
english


Priebežné výsledky z cvičení

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upBIGE, upGEAJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

V priloženom súbore si nájdete výsledky zo všetkých testov

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
09.05.2018
#2026

Prílohy k oznamu

priebezne_vysledky.rar [.rar] 150.95 kB 
© 2011 - 2015