slovensky
english


Island 2019 - Živý ostrov

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V januári sa uskutoční jedna z exkurzií katedry za polárnou žiarou na Island. Podrobnosti v prílohe.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
20.09.2018
#2037

Prílohy k oznamu

ISLAND 2019 JANUAR.pdf [.pdf] 5.67 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015