slovensky
english


Geografia Slovenska

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Geografia Slovenska.

Milí študenti,
úvodné prednášky z predmetov:
1) Regionálna geografia Slovenska (štvrtok od 7:20 h, miestnosť B1-567)
2) Humánna geografia Slovenska (štvrtok od 9:00 h, miestnosť B1-305)
sa dňa 27. septembra 2018 neuskutočnia. O náhradnom riešení Vás budem informovať na nasledujúcej prednáške.
doc. Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
24.09.2018
#2045

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015