slovensky
english


Cvičenia z Geo SVK (2), 3ZRR, sk.B

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR sk.B a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska 2 (cvičenia).

Milí tretiaci, skupina B,
v mojom profile na tejto stránke v časti ,,Na prevzatie" nájdete súbory k cvičeniam, konkrétne: 1.) Podmienky a harmonogram, 2.) Okresy-rozdelenie, 3.) Obsah prezentácie. Súbory sú zaheslované tak, ako sme sa dohodli v stredu na cvičeniach. Všetky požadované náležitosti k obsahu prezentácií sú uvedené v súbore ,,Obsah prezentácie", ktorý bude každý týždeň aktualizovaný. Pripomínam, že prezentácie je potrebné mi zasielať vždy do 9:00 dňa, v ktorom sa uskutočňujú cvičenia, čiže v stredu.
S pozdravom,
Pavla Š.

Mgr. Pavla Štefkovičová
27.09.2018
#2051

Prílohy k oznamu

Cvičenia z Geo SVK (2), 3ZRR sk. 2: Podmienky a harmonogram [.doc] 47.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015