slovensky
english


baum2020 - 1. konferencia Bratislava a okolie

Milí pedagógovia, milí študenti,

dávam Vám do pozornosti zaujímavú konferenciu o cezhraničných (mestských) regiónoch, ktorá sa bude konať 16.10. v Hainburgu. Podrobný program nájdete v prílohe tohto oznamu.
Na podujatí je zabezpečené simultánne tlmočenie v jazykoch slovenčina-nemčina-angličtina. Účasť je potrebné si rezervovať do 8.10. prostredníctvom nasledovného registračného formulára: http://u.d-mail.at/pf/330/Prihlaska_baum2020

Jednotlivé doobedňajšie bloky konferencie sú tematicky venované spoznávaniu regiónu BAUM a premýšľaniu o jeho budúcnosti. Popoludní sa uskutoční politická diskusia o regionálnej politike EÚ 2020+. Paralelne s podujatím sa bude konať aj stretnutie Pracovného spoločenstva podunajských krajín.

Podujatie organizujú mesto Bratislava, NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland v rámci projektu EÚ ,,Bratislava územný manažment - baum2020\".*

*baum2020 je platforma mesta Bratislava a susedných rakúskych obcí zaoberajúca sa otázkami územného rozvoja a iniciovaním spoločných projektov. Aktivity projektu sú financované v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko.

S otázkami ohľadom konferencie alebo projektu sa môžete obrátiť aj na mňa (Pavla Štefkovičová) v B1-306 alebo emailom na stefkovicov4@uniba.sk

Mgr. Pavla Štefkovičová
27.09.2018
#2052

Prílohy k oznamu

baum2020_poster_1.konferencia Bratislava a okolie [.pdf] 1.24 MB 
baum2020_program 1.konferencie Bratislava a okolie [.pdf] 1.05 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015