slovensky
english


Ponuka stáže na BSK

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu študenti magisterského štúdia.

BSK ponúka odbornú stáž v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja riadenia projektov s nástupom september/október . Bližšie informácie ohľadom stáží nájdete na priloženom plagáte.

RNDr. Angelika Švecová, PhD.
01.10.2018
#2055

Prílohy k oznamu

náplň práce odboru [.docx] 33.5 kB 
ponuka stáže BSK [.jpg] 73.85 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015