slovensky
english


Tematicka kartografia - podmienky cvičenia a zadania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1ZRR a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore pod dohodnutým heslom nájdete záverečné hodnotenie cvičení predmetu Tematická kartografia

Mgr. Rastislav Cákoci
11.12.2018
#2057

Prílohy k oznamu

Záverečené hodnotenie z cvičení TK [.pdf] 123.02 kB 
TK cvičenie - pridelené obce [.pdf] 67.98 kB 
TK cvičenie - harmonogram a podmienky [.pdf] 79.65 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015