slovensky
english


Regionálna geografia Slovenska (cvičenia, skupina BIGE)

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mupBIGE a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

Milí študenti,

v prílohe nájdete súbor s podmienkami absolvovania cvičení z predmetu Regionálna geografia Slovenska a časový harmonogram jednotlivých tematických blokov ku prezentáciám ako aj termíny priebežných testovaní a odovzdávania vypracovaných jednotlivých máp. Ostatné súbory (ktoré sú chránené dohodnutým heslom na hodine), súvisiace s podkladmi na prezentácie, rozdelením zadaní, ako aj profilové vrstvy pre Google Earth, nájdete v mojom osobnom katedrálnom konte v sekcii \"Na prevzatie\".

S pozdravom
Michal H.

Mgr. Michal Hladký
03.10.2018
#2059

Prílohy k oznamu

Regionálna geografia Slovenska pedag.docx [.docx] 21.97 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015