slovensky
english


RGS2 podmienky a priebežné hodnotenie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu TvGe, MaGe, NjGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

v priložených súboroch pod dohodnutým heslom nájdete potrebné inštrukcie

Mgr. Rastislav Cákoci
21.12.2018
#2060

Prílohy k oznamu

Záverečné hodnotenie cvičenia [.pdf] 124.12 kB 
Podmienky [.pdf] 87.12 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015