slovensky
english


Regionálna geografia - vybrané problémy - podmienky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP (1).

Venujte pozornosť priloženému súboru, sú v ňom podmienky absolvovania predmetu, ktoré boli prebrané v úvode prvej prednášky

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
03.10.2018
#2062

Prílohy k oznamu

podmienkyRGS-VP1.doc [.doc] 33 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015