slovensky
english


Bc. seminár: podmienky absolvovania

Milí študenit,
v prílohe oznamu nájdete podmienky absolvovania predmetu.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
08.10.2018
#2065

Prílohy k oznamu

Podmienky Bc seminar.pdf [.pdf] 153.33 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015