slovensky
english


Geografia Slovenska: podmienky absolvovania predmetu

Milí študenit,
v prílohe oznamu nájdete podmienky absolvovania predmetu.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
08.10.2018
#2067

Prílohy k oznamu

Podmienky GeoSR.pdf [.pdf] 199.16 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015