slovensky
english


Geografia maloobchodu a spotreby: podmienky absolvovania

Milí študenit,
v prílohe oznamu nájdete podmienky absolvovania predmetu.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
08.10.2018
#2068

Prílohy k oznamu

Podmienky GeoMalo.pdf [.pdf] 174.15 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015