slovensky
english


Podmienky získania kreditov za predmet Geografia mikroregiónu 1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR a vzťahuje sa k predmetu Geografia mikroregiónu.

V prílohe sú uvedené podmienky získania kreditov za predmet Geografia mikroregiónu 1, ktoré vám boli oznámené 4.10. 2018

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
08.10.2018
#2069

Prílohy k oznamu

Geografia mikroregiónu 1 - podmienky získania kreditov 2018-2019 zima.pdf [.pdf] 192.1 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015