slovensky
english


Podmienky získania kreditov za predmet Všeobecná geografia

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a vzťahuje sa k predmetu Všeobecná geografia.

V prílohe sú uvedené podmienky získania kreditov za predmet Všeobecná geografia

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
08.10.2018
#2071

Prílohy k oznamu

Všeobecná geografia - podmienky získania kreditov 2018-2019 zima.pdf [.pdf] 206.57 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015