slovensky
english


Honduras 2019

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

V prílohe je definitívna ponuka exkurzie HOHO 2019 do Hondurasu s podrobným itinerárom

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
10.10.2018
#2076

Prílohy k oznamu

HONDURAS PONUKA 2019.pdf [.pdf] 2.45 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015