slovensky
english


Expedície, exkurzie a záujmové aktivity v akademickom roku 2017/2018

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Zahraničná exkurzia.

V prílohe je súhrn expedícií, exkurzií a záujmových prednášok za akademický rok 2017/2018

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
16.10.2018
#2080

Prílohy k oznamu

Sumarum GEE 2017, 2018.pdf [.pdf] 510.12 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015