slovensky
english


Geografia Slovenska: testovanie

Milí študenti,
dňa 8. novembra 2018 o 09:00 h sa uskutoční celoročníkové testovanie z tematických celkov poloha, obyvateľstvo a sídla (miestnosť B1-305).
Fero Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
23.10.2018
#2081

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015