slovensky
english


OBRIE hory Zeme a ja

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie a vzťahuje sa k predmetu Čaj po šiestej.

Dňa 4. decembra 2018 sa v CH1-1 o 18.18 uskutoční prednáška o zdolávaní najvyšších hôr Zeme a objavovaní nedostupných miest sveta. Podrobnosti v prílohe.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
21.11.2018
#2082

Prílohy k oznamu

OBRIE HORY A JA VLADO ZBOJA.pdf [.pdf] 3.73 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015