slovensky
english


Geografia korčuľovania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

Príďte si užiť predvianočnú korčuľovačku na ZŠ Harmincova v Dúbravke 7.12.2018

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
05.12.2018
#2084

Prílohy k oznamu

Korčuľovanie.pdf [.pdf] 1.49 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015