slovensky
english


Vianočný cestovateľský charitatívny bazár

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

Dňa 18. decembra 2018 sa na Katedre regionálnej geografie uskutoční Vianočný cestovateľský charitatívny bazár. Príďte sa pozrieť.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
10.12.2018
#2085

Prílohy k oznamu

bazar.pdf [.pdf] 1.03 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015